Δράση στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος

Την Τετάρτη 5 Ιουνίου,ημέρα ορισμένη ως παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο Πολυπλάτανου σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα προέβη στη φύτευση λουλουδιών στην πλατεία του χωριού.