Εργαστήρια δεξιοτήτων Α΄τάξης

 Στα πλαίσια του μαθήματος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και στη Θεματική Ενότητα "Φροντίζω το Περιβάλλον", πήραμε άχρηστα υλικά και δημιουργήσαμε κάτι νέο από αυτά. Επίσης, φτιάξαμε ομαδικά μια αφίσα για την ανακύκλωση.                                       Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, για να δείτε τις δημιουργίες μας.
 https://padlet.com/nikolettasid86/padlet-c3vlw83mhiwlzcs0