Κανονισμός Λειτουργίας

Αναρτήστε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου σας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥΔ/ΝΣΗ Π.Ε   ΗΜΑΘΙΑΣ
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΥΠΑΙΘ)        9160109
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Έδρα του ΣχολείουΠολυπλάτανος Νάουσας Ημαθίας Αγίου Χριστοφόρου 2  ΤΚ 59034
  Τηλέφωνο    2332047500  FAX 
  e-mail    mail@dim-polypl.ima.sch.gr  Ιστοσελίδα  Δημ. Σχ. Πολυπλατάνου
Διευθυντής Σχολικής ΜονάδαςΑδαμίδης Δημήτριος
Υποδιευθυντής Σχολικής Μονάδας 
Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & ΚηδεμόνωνΔουλγερίδης Μάριος
Εκπρόσωπος Δήμου ΝάουσαςΚαραγιαννίδης Αντώνιος

Εισαγωγή

 Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου επιδιώκει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιείται όσο καλύτερα γίνεται το έργο του σχολείου και να επιτυγχάνονται όσο γίνεται καλύτερα οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί,  βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες). Ο Κανονισμός βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων, ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.

 Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου της Δημοτικής μας κοινότητας και εγκρίθηκε με την αρ: 1 η /09-9-2022 Πράξη του Σχολικού Συμβουλίου. Ο Κανονισμός θα εγκριθεί, επίσης, από την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου μας καθώς και από τη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στον ιστότοπο του Σχολείου. Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας: της διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων. Ο Κανονισμός επικαιροποιείται όταν κρίνεται αναγκαίο μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.

  1. Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Ο Κανονισμός, περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας έτσι ώστε να διαμορφώνεται στο Σχολείο το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του. Μέσω των συμφωνημένων αρχών/κατευθύνσεων του Κανονισμού του Σχολείου μας επιδιώκεται:

· Να εξασφαλίζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για να πραγματοποιείται με επιτυχία το εκπαιδευτικό έργο και η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 · Να καλλιεργείται κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του/της κάθε μαθητή/τριας αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

· Να διασφαλίζεται η σωματική και ψυχική υγεία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

· Να δημιουργούνται οι συνθήκες αξιοπρεπών και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης και εργασίας.

  • Λειτουργία του Σχολείου

 I. Διδακτικό ωράριο

 Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος , τα διαλείμματα, ο χρόνος διδασκαλίας κάθε διδακτικού αντικειμένου καθώς και η έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ.  Ανακοινώνονται στους γονείς και τους μαθητές με την έναρξη του διδακτικού έτους και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Για το σχολικό έτος 2022-2023 το πρόγραμμα του Σχολείου μας διαμορφώνεται ως εξής, εκτός και αν αποφασίζει διαφορετικά το Υ.ΠΑΙ.Θ. με τη χρήση σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας λόγω της πανδημίας Covid-19ή λόγω εκτάκτων αναγκών (πχ καιρικά φαινόμενα)

        Υποχρεωτικό πρόγραμμα

 1. Υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο Σχολείο: 08.00-08:15.

 2. Έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου: 08:15΄

3. Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος-αποχώρησης μαθητών και μαθητριών: 13:15 (εξάωρο)

 II. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών

 

 

 Η ώρα προσέλευσης των μαθητών και μαθητριών είναι 08:00 έως 08:15. (Σημείωση: οι μαθητές που μετακινούνται με το λεωφορείο, είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στον χώρο στάσης του λεωφορείου στις 07.50)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4695/7-9-2022 η χρήση προστατευτικής μάσκας από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς είναι προαιρετική. Επίσης δεν είναι υποχρεωτικό το selftest για την προσέλευση των μαθητών στις σχολικές μονάδες. (Σημείωση: Για τους ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς το παραπάνω ΦΕΚ ορίζει ένα rapid test ή PCR test την εβδομάδα.)

Οι διδακτικές ώρες τις πρώτες μέρες λειτουργίας του σχολείου, θα αφιερωθούν στην εκπαίδευση/ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του ΕΟΔΥ και του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας στο σχολείο εφαρμόζονται τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται στο ΦΕΚ 4695/7-9-2022 και ακολουθούν το από 30-8-2022 πρακτικό της 291ης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

       (ΑΡ.ΠΡΩΤ.: Φ. 25/ 9684/ 15-9-2022 Μέτρα ρύθμισης στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού    της διασποράς του κορωνοϊού (79η Εγκύκλιος)

Οι μαθητές θα εισέρχονται στο σχολείο με την επίβλεψη των εκπαιδευτικών υπηρεσίας μεταξύ 08:00 και 08:15. Οι εκπαιδευτικοί εφημερίας που είναι υπεύθυνοι, υποδέχονται τους μαθητές και τις μαθήτριες στην είσοδο του Σχολείου και οι γονείς/κηδεμόνες-συνοδοί αποχωρούν. Μετά το ηχητικό σήμα (κουδούνι), με ευθύνη των εφημερευόντων, για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος  και για λόγους ασφαλείας , κλείνει η εξωτερική είσοδος του Σχολείου.

Σε περίπτωση που κάποιος/κάποια μαθητής/μαθήτρια καθυστερήσει δικαιολογημένα, ενημερώνεται ο Διευθυντής από τον γονέα-κηδεμόνα, παραλαμβάνεται ο/η μαθητής/μαθήτρια στην είσοδο του Σχολείου και συνοδεύεται στην τάξη του/της. Επιπλέον, σε περίπτωση κατά την οποία μαθητής/μαθήτρια κατ’ επανάληψη καθυστερεί, παρ’ όλες τις συστάσεις του/της υπεύθυνου/ης εκπαιδευτικού της τάξης και του Διευθυντή του Σχολείου, καλείται με επιστολή ο/η γονέας-κηδεμόνας στο Σχολείο προκειμένου να ενημερωθεί για την αργοπορία του/της μαθητή/μαθήτριας και τις συνέπειες που αυτή έχει στην ανάπτυξη της συναισθηματικής ασφάλειας του/της μαθητή/μαθήτριας και στην καλλιέργεια της υπευθυνότητας και της συνέπειας, χαρακτηριστικά ιδιαίτερα σημαντικά για την εκπαίδευση του/της μαθητή/μαθήτριας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε καμία περίπτωση δε φεύγουν από το Σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο Σχολείο και να συνοδεύσει το παιδί στο σπίτι του, αφού προηγουμένως συμπληρώσει το σχετικό έντυπο. Κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης των μαθητών/μαθητριών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον χώρο του Σχολείου κανένας επισκέπτης. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους περιμένουν τον γονέα/κηδεμόνα τους και δεν αποχωρούν ποτέ από το Σχολείο χωρίς τη συνοδεία του. Γονείς και κηδεμόνες που κωλύονται να παραλαμβάνουν τα τέκνα τους είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν στην αρχή του σχολικού έτους το πρόσωπο/α που θα τα παραλαμβάνουν. Οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των μαθητών και των μαθητριών και παραμένουν έξω από τις εισόδους του Σχολείου, χωρίς να παρεμποδίζουν τη διαδικασία αποχώρησης. Όσοι από τους μαθητές και τις μαθήτριες αποχωρούν χωρίς συνοδεία γονέων/κηδεμόνων, έχουν απαραίτητα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση στην αρχή του σχολικού έτους οι γονείς/κηδεμόνες τους. Κάθε καθυστέρηση στην προσέλευση των συνοδών δημιουργεί προβλήματα ομαλής λειτουργίας του Σχολείου. Σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών το Σχολείο προβλέπει χώρους αναμονής και τροποποίηση της διαδικασίας τα οποία γνωστοποιούνται έγκαιρα στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών. Τέλος, εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως τη Διεύθυνση του Σχολείου και, όταν προσέλθει, παραλαμβάνει το παιδί του, αφού προηγουμένως συμπληρώσει το σχετικό έντυπο πρόωρης αποχώρησης.

ΙΙΙ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου

 Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη του Διευθυντή/ντριας ή της Προϊσταμένης/του Προϊσταμένου. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες (γνωστές όμως εκ των προτέρων) αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της διάρκεια του σχολικού έτους, όπως επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων ως προς τα γνωστικά αντικείμενα.

Ωράριο λειτουργίας - Ωρολόγιο Πρόγραμμα - Πρόγραμμα ...
  • Σχολική και Κοινωνική Ζωή

 I. Φοίτηση

 Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία είναι υποχρεωτική και εποπτεύεται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος/η οποία καταγράφει τις καθημερινές απουσίες και τις καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ. Η ελλιπής φοίτηση δυσχεραίνει το σχολικό έργο και την πρόοδο των μαθητών/μαθητριών. Την ουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη απέναντι στο Σχολείο και την πολιτεία για τη φοίτηση των μαθητών, φέρουν κατά το νόμο οι γονείς/κηδεμόνες τους. Όσον αφορά στη συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις αθλητικές δραστηριότητες του Σχολείου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές των τάξεων Α’, και Δ’ σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο.

       ΙΙ. Σχολικοί χώροι

 Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου. Ο σεβασμός στα περιουσιακά στοιχεία του Σχολείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον του Σχολείου αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Με το ίδιο σκεπτικό υπάρχει φροντίδα για την τάξη και την καλαισθησία στις σχολικές αίθουσες, καθώς είναι ο ιδιαίτερος χώρος, όπου παραμένουν και εργάζονται μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί πολλές ώρες. Μέριμνα όλων είναι η διατήρηση της καθαριότητας και της ευταξίας των χώρων.

ΙΙΙ. Διάλειμμα

Τα διαλείμματα  γίνονται από κοινού για όλες τις τάξεις και ως εξής: 1ο δάλειμμα 09.40 – 10.00, 2ο διάλειμμα 11.30 – 11.45 και 3ο διάλειμμα 12.25 – 12.35. Κατά την ώρα του διαλείμματος οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να μεριμνούν ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να μειώνεται η πιθανότητα ατυχημάτων. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από τους/τις εκπαιδευτικούς οι προκαθορισμένοι χώροι παραμονής των μαθητών και μαθητριών. Κατά τα διαλείμματα ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/τελευταία από την αίθουσα διδασκαλίας. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών και των μαθητριών στις αίθουσες ή στους διαδρόμους του Σχολείου. Κατά το διάλειμμα οι μαθητές /τριες αλληλοεπιδρούν και παίζουν αρμονικά ενώ για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο προαύλιο. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή ενήλικος να παρακολουθεί, να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές και μαθήτριες του Σχολείου από τα κάγκελα του προαύλιου χώρου. Εάν επιθυμεί να δώσει φαγητό στο παιδί του παραδίδεται αυτό από τον γονέα/κηδεμόνα σε εφημερεύοντα εκπαιδευτικό του Σχολείου.

ΙV. Σχολική εργασία

Οι μαθητές και μαθήτριες παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών και συμμαθητριών τους για μάθηση. Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του μαθήματος φέρνουν μαζί τους καθημερινά τα απαραίτητα βιβλία και μόνο ό,τι είναι απαραίτητο για τη σχολική εργασία τους. Όταν ανατίθεται στα παιδιά εργασία για το σπίτι (κατ’οίκον εργασία) αυτή είναι σχεδιασμένη από τον εκπαιδευτικό της τάξης σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας. Οι κατ’ οίκον εργασίες αποτελούν συμπλήρωμα της εργασίας που γίνεται στην τάξη. Οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να εργάζονται μόνοι τους, να δημιουργούν, να αυτενεργούν, να είναι υπεύθυνοι. Οι γονείς/κηδεμόνες συμμετέχουν στη μελέτη του παιδιού τους, επιβλέποντάς το, βοηθώντας το να αναστοχάζεται επί των πρακτικών μελέτης του. Στόχος είναι το παιδί να μάθει να διαβάζει αυτόνομα, όσον το δυνατό νωρίτερα, ακολουθώντας την πορεία της φθίνουσας καθοδήγησης. Οι γονείς/κηδεμόνες δεν διεκπεραιώνουν τις εργασίες του παιδιού αντί αυτού και αποφεύγουν να του προκαλούν άγχος. Η εμπιστοσύνη μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών έχει κοινό στόχο την υγιή ανάπτυξη παιδιών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

  V.Σχολικές εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου (π.χ. λήξης σχολικού έτους) καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγμάτωση του σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. Η συμπεριφορά και οι υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκειά τους είναι ανάλογη με αυτή του υπόλοιπου σχολικού προγράμματος. Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται γενικά το ημερήσιο σχολικό διδακτικό ωράριο, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση εκ των προτέρων για κάθε περίπτωση αλλαγής του προς γονείς και μαθητές. Στις σχολικές γιορτές, το ωράριο διαμορφώνεται κατά περίπτωση και οι γονείς ενημερώνονται εκ των προτέρων για το πρόγραμμα της γιορτής (στις Εθνικές γιορτές π.χ. ορίζεται η ώρα έναρξης και η διάρκεια της γιορτής).

VI.Συμπεριφορά-Δικαιώματα-Υποχρεώσεις

Ο Διευθυντής

· Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων/διδασκουσών και των μαθητών/μαθητριών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες/ουσες, για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Σχολείου.

· Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.

 ·Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς.

 · Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους/τις εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών.

· Καθοδηγεί και υποστηρίζει το εκπαιδευτικό, το ειδικό επιστημονικό και το λοιπό βοηθητικό προσωπικό της Σχολικής Μονάδας με πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης.

 Οι εκπαιδευτικοί

 · Εκπαιδεύουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την καθοδήγηση των στελεχών της εκπαίδευσης.

 ·Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση τις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.

· Συνεργάζονται με τους μαθητές/μαθήτριες, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, και με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.

· Επιδιώκουν τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, τους οποίους ενημερώνουν για τη φοίτηση,τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.

· Συμβάλλουν στην εμπέδωση ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.

·Λαμβάνουν υπόψη τους, ιδιαιτερότητες και παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές πρακτικές, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.

 · Ενθαρρύνουν τους μαθητές/μαθήτριες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το Σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.

· Συνεργάζονται με τον Διευθυντή, τους γονείς και τα αρμόδια στελέχη για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών/μαθητριών.

Οι μαθητές/μαθήτριες

·Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.

 · Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/συμμαθητριών για μάθηση.

·Απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς και στη Διεύθυνση του Σχολείου και ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στη σχολική ζωή και πρόοδό τους.

·Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου, ενδιαφέρονται για το σχολικό κτίριο και την υλική περιουσία του, ενώ σέβονται και δεν καταστρέφουν τα σχολικά βιβλία.

·Αποφεύγουν ρητά την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, λεκτική ή ψυχολογική).

·Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά τα παρακάτω βήματα: – Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά. – Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος. – Απευθύνονται στον Διευθυντή.

 · Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, ενεργούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα.

· Συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και η ανακύκλωση υλικών.

· Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός Σχολείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούςκαι συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια.

· Επικοινωνούν, όταν υπάρχει ανάγκη, με τους γονείς τους, μέσω των τηλεφώνων του Σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια.

 Γονείς και κηδεμόνες

·Φροντίζουν ώστε το παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο και να ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας του.

·Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις έντυπες ανακοινώσεις που μεταφέρουν τα παιδιά (ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων ή στην ιστοσελίδα ή blog του σχολείου ή αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ώστε να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του Σχολείου.

· Συνεργάζονται αρμονικά σε προσωπικό επίπεδο με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο των Διδασκόντων για θέματα που αφορούν τους μαθητές/μαθήτριες.

· Για οποιοδήποτε θέμα, παιδαγωγικό, διδακτικό ή διοικητικό, απευθύνονται αρχικά στον εκάστοτε εκπαιδευτικό και λαμβάνουν σχετική ενημέρωση και υποστήριξη. Σε περίπτωση που δεν διευθετηθεί το θέμα, απευθύνονται, από κοινού, στον διευθυντή του σχολείου και συνεξετάζουν τις πιθανές διευθετήσεις του ζητήματος.

 · Ενημερώνουν έγκαιρα και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για κάθε ειδικό θέμα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους – θέματα υγείας, ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες ή ανάγκες, θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης – τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και συμπεριφορά του παιδιού μας και ζητούν τη συνδρομή του Σχολείου.

· Συμπληρώνουν τις απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις συναίνεσης για τη συμμετοχή των παιδιών τους στις διδακτικές επισκέψεις, καθώς και στις εκπαιδευτικές δράσεις που οργανώνει το Σχολείο εντός και εκτός σχολικού χώρου.

·Προσκομίζουν έγκαιρα συμπληρωμένο το Ατομικό Δελτίο Υγείας των μαθητών της Α’ και Δ΄ Τάξης, το οποίο είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και τις λοιπές αθλητικές δραστηριότητες του Σχολείου.

  1. Παιδαγωγικός έλεγχος

Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/ την εκπαιδευτικό υπεύθυνο της τάξης, τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων, την ΕΔY (όπου λειτουργεί) και τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται. Το Σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές / μαθήτριες να συνειδητοποιούν ότι οι πράξεις τους έχουν συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά κάποιων μαθητών δεν εναρμονίζεται με τα αποδεκτά πρότυπα και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού, τότε ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου, σε συνεργασία με την οικογένεια τους και τις υφιστάμενες υποστηρικτικές δομές, αναπτύσσει παιδαγωγικές παρεμβάσεις, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής ψυχολογίας και παιδαγωγικής επιστήμης, που διέπουν την παιδική ηλικία, αλλά και τις κείμενες διατάξεις.

  1. Πρόληψη φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού.

 Η ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με φορείς, η συνεργασία του Σχολείου με την οικογένεια, κ.ά. Το Σχολείο σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και άλλους φορείς, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, προκειμένου να προάγει και να αναδείξει την αξία του θετικού σχολικού κλίματος μπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί σχετικές δράσεις.

III.Άλλα θέματα – Προσωπικά δεδομένα

 Τηρείται απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), επιβάλλεται η γραπτή συγκατάθεση των γονέων ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση οπτικού υλικού των παιδιών τους.

IV. Εμβολιασμός μαθητών/μαθητριών

 Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών υποχρεωτικά είναι όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ένα από τα δικαιολογητικά εγγραφής, αποτελεί και η επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

V.Περίθαλψη και Πρώτες Βοήθειες

Λόγω μη τοποθέτησης στο Σχολείο μας  Σχολικών Νοσηλευτριών, τις πρώτες βοήθειες σε έκτακτες περιπτώσεις προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου

VI. Ασθένεια Μαθητών

Σε περίπτωση ασθένειας μαθητή, μεταφέρεται στον χώρο που έχει ορισθεί για την απαιτούμενη φροντίδα και ενημερώνονται άμεσα οι γονείς. Ο μαθητής που ασθενεί και δεν είναι σε θέση να επιστρέψει στην τάξη του, παραμένει στο σχολείο έως την αποχώρησή του. Στην περίπτωση που μαθητής/τρια εμφανίσει συμπτώματα του covid- 19, τηρείται απαρέγκλιτα το  πρωτόκολλο που ορίζεται στο ΦΕΚ 4695/7-9-2022  και ο/η ασθενής μεταφέρεται, στον χώρο που έχει ορισθεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων, ως την άφιξη του γονέα. Σημείωση: Το παραπάνω ΦΕΚ θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Σχολείου και θα σταλεί σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες ώστε να γνωρίζουν τι προβλέπεται από τη Νομοθεσία στην περίπτωση που νοσήσει το παιδί τους από COVID-19.

VII.Λειτουργία Κυλικείο

Το Κυλικείο δε θα λειτουργήσει

  • Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου

 I. Σημασία της συνεργασίας και της επικοινωνίας σχολείου-οικογένειας

 Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και του κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών και με τον Σύλλογό Γονέων. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό. Για οποιοδήποτε αίτημα τους οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται στο δάσκαλο/στη δασκάλα της τάξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, απευθύνονται, από κοινού, στον Διευθυντή/στη Διευθύντρια ή στην Προϊσταμένη/στον Προϊστάμενο του Σχολείου.

II.Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και γονέων/κηδεμόνων

Οι συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων: – Στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου λαμβάνει χώρα ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου.

 – Μια φορά τουλάχιστον το μήνα σε προκαθορισμένη από τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος ημέρα και ώρα, για θέματα που αφορούν στην αγωγή και πρόοδο των μαθητών/μαθητριών.

– Κάθε φορά που ο/η εκπαιδευτικός της τάξης κρίνει αναγκαία μια έκτακτη συνάντηση.

 – Κατά την επίδοση του Ελέγχου προόδου ανά τρίμηνο: εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του τριμήνου, πραγματοποιείται παιδαγωγική συνάντηση του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους.

 – Κατά την ολοκλήρωση του σχολικού έτους όταν γίνεται και η παραλαβή των τίτλων προόδου – σπουδών.

Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στο σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά τις προβλεπόμενες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων. Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (Διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, email) και να ενημερώνουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το Σχολείο να έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους και τις έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους για την αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων, βεβαιώσεων / υπεύθυνων δηλώσεων για τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές επισκέψεις ή την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων. Επίσης, οι γονείς/κηδεμόνες καλό είναι να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Σχολείου και να ενημερώνονται υπεύθυνα και γρήγορα για τα θέματα του Σχολείου. Τέλος, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να έχουν φροντίσει είτε οι ίδιοι ή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει να είναι άμεσα διαθέσιμοι για επικοινωνία σε έκτακτες περιπτώσεις.

III. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

 Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του Σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι ένας σημαντικός θεσμός, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής Κοινότητας και για αυτό κρίνεται σημαντική η συμμετοχή όλων των γονέων/κηδεμόνων. Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου. Με τις ενέργειές του συμβάλλει την απρόσκοπτη λειτουργία του Σχολείου, σέβεται την παιδαγωγική του αυτονομία, στηρίζει και αναδεικνύει την αναβάθμιση του σχολικού χώρου και γενικά στέκεται αλληλέγγυος σε πρωτοβουλίες που προάγουν την ποιοτική βελτίωση του παρεχόμενου παιδαγωγικού έργου.

IV.Η σημασία της σύμπραξης όλων

Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών, Διευθυντή, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να επιτύχει στην αποστολή του.

5. Πολιτική προστασίας του Σχολείου από πιθανούς κινδύνους

I. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με ποικίλες συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί χώροι φιλοξενίας και δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, απαιτούν αυξημένο βαθμό ετοιμότητας έναντι των κινδύνων αυτών. Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του σεισμικού Κινδύνου και υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Ο Διευθυντής του Σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Επίσης ενημερώνουν τους μαθητές/μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων – επικίνδυνων φαινομένων ο Διευθυντής/Διευθύντριες, Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες οι εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.

  • Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης

Οι χώροι συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης περιλαμβάνονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης που επισημοποιείται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

  • Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής, το οποίο έχει αναρτηθεί στους χώρους του Σχολείου, ενώ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας.

6. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας – Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία (βλ. ενδεικτικά Πηγές) και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του Σχολείου (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, άλλο επιστημονικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες, βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του. Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης καιτην κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται ηλεκτρονικά σχετικά με τον κανονισμό του Σχολείου.

Πολυπλάτανος   09-9-2022                   Ο Διευθυντής

         Αδαμίδης Δημήτριος

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου                            Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης

Ημερομηνία …………………………………                      Ημερομηνία ……………………………