Επικοινωνία

 

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ- ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

Διευθυντής : ΣΤΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 2

ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ ΤΚ  59034

ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Τηλ. 2332047500

e-mail : mail@dim-polypl.ima.sch.gr