Εκπαιδευτικοί

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Για το σχολικό έτος 2022-23

1

Αδαμίδης  Δημήτριος

Δ/ντής του σχολείου

2

Μπαξεβάνου Μαρία                  

Υπεύθυνη   εκπ/κός    Α΄  Τάξης

3

Σιδηροπούλου Νικολέττα         

Υπεύθυνη   εκπ/κός    Β΄  Τάξης

4

Μανώλη Αλεξάνδρα                  

Υπεύθυνη   εκπ/κός    Γ΄  Τάξης

5

Νεστοροπούλου Αθηνά            

Υπεύθυνη   εκπ/κός    Δ΄  Τάξης

6

Δημητρίου Πετρούλα                

Υπεύθυνη   εκπ/κός    Ε΄  Τάξης

7

Παπαδοπούλου Λεμονιά          

Υπεύθυνη   εκπ/κός    ΣΤ΄ Τάξης

8

Κυβελίδου Σοφία

Εκπ/κός    Φυσικής    Αγωγής

9

Χατζητρύφων Ζωή

Εκπ/κός    Αγγλικής     Γλώσσας

10

Ράντσιου Σωτηρία                     

Εκπ/κός    Γερμανικής      Γλώσσας

11

Τουφεξή Φωτεινή                       

Εκπ/κός    Γαλλικής   Γλώσσας

12

Δεληγιάννη Μιχαέλα

Εκπ/κός     Πληροφορικής