Εκπαιδευτικοί

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

1

Αδαμίδης  Δημήτριος

Δ/ντής του σχολείου

2

Σιδηροπούλου Νικολέττα

Υπεύθυνη   εκπ/κός    Α΄  Τάξης

3

Μπαξεβάνου Μαρία

Υπεύθυνη   εκπ/κός    Β΄  Τάξης

4

Νεστοροπούλου Αθηνά

Υπεύθυνη   εκπ/κός    Γ΄  Τάξης

5

Μπαντή Ευθυμία

Υπεύθυνη   εκπ/κός    Δ΄  Τάξης

6

Παπαδοπούλου Λεμονιά

Υπεύθυνη   εκπ/κός    Ε΄  Τάξης

7

Γάτση Σουλτάνα

Υπεύθυνη   εκπ/κός    ΣΤ΄ Τάξης

8

Κυβελίδου Σοφία

Εκπ/κός    Φυσικής    Αγωγής

9

Διαμάντη Ολυμπία

Εκπ/κός    Αγγλικής     Γλώσσας

10

Πιτούλια Αναστασία

Εκπ/κός    Γαλλικής      Γλώσσας

11

Μπουργαζλή Θεοδώρα

Εκπ/κός    Γερμανικής   Γλώσσας

12

Βουνοτρυπίδου Όλγα

Εκπ/κός     Πληροφορικής