8 Μαΐου 2022. Εκπ/κή επίσκεψη στη Σχολή Αριστοτέλη, στον Χώρο Θυσίας των Ναουσαίων και στον Άγιο Νικόλαο.

Στον Χώρο Θυσίας των Ναουσαίων
Χώρος θυσίας Ναουσαίων
Στη Σχολή Αριστοτέλη 1
Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους
Στη Σχολή Αριστοτέλη 4
Σχολή Αριστοτέλη
Στη Σχολή Αριστοτέλη 2
Σχολή Αριστοτέλη
Στη Σχολή Αριστοτέλη 3
Σχολή Αριστοτέλη
Στη Σχολή Αριστοτέλη 5
Σχολή Αριστοτέλη
Στον Άγιο Νικόλαο Νάουσας
Άγιος Νικόλαος Νάουσας