Κατασκευάζοντας τον «Πρόσωπο»

Μια αξέχαστη εμπειρία είχαν οι μαθήτριες και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Πολυπλατάνου, την  Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023. Συγκεκριμένα επισκέφθηκε το

Σχολείο μας ο τεχνίτης παραδοσιακών ενδυμασιών κ. Αλέξης Καρύδας και έδειξε

στους μαθητές πώς κατασκευάζεται «ο Πρόσωπος», το σημαντικό αυτό στοιχείο

της φορεσιάς των χορευτών του εθίμου της Νάουσας «Γενίτσαροι και Μπούλες».

Παράλληλα απάντησε σε πολλές ερωτήσεις των παιδιών σχετικά με τον

«Πρόσωπο» και με το δρώμενο «Γενίτσαροι και Μπούλες», που βλέπουμε αυτές

τις μέρες στους δρόμους της Νάουσας. Στη συνέχεια, με υλικά που μας έφερε ο κ.

Καρύδας, κάθε μαθητής ζωγράφισε και διακόσμησε τον δικό του «Πρόσωπο», τον

οποίο πήρε μαζί του στο τέλος του προγράμματος, ως ανάμνηση της δράσης.

Το εκπ/κό προσωπικό και οι μαθητές/τριες του Σχολείου ευχαριστούν θερμά τον

Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Τριανταφύλλου Γεώργιο καθώς και τον τεχνίτη κ.

Καρύδα Αλέξη για τη βιωματική αυτή δράση.